verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

 


AANBOD

 

De ganse cursus en lidmaatschap is blijvend en zonder een verjaringstermijn. 

BETALINGEN

 

Alle betalingen gebeuren enkel en alleen via MOLLIE n.v. welke alle internetbetalingen verzorgt voor derden wat een veilige transactie garandeert voor uw lidmaatschap.

 DISCLAIMER

 

Alle inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van LPFIRST. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden.

 PRIVACY

 

Alle gegevens die LPFIRST ontvangt door uw lidmaatschap worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen nooit en nergens uitgeleverd worden. De gevraagde informatie is enkel noodzakelijk voor de goede werking van LPFIRST.

 ANNULERING

 

Voor een annulering of een verzoek tot opschorting van de cursus kan rekening gehouden worden mits een degelijk verzoek en dit binnen de 7 dagen na betaling. Het lidgeld wordt dan terug gestort.
 

BETALING

 

Na de betaling hebt u een directe toegang tot alle oefeningen en lessen.

 
FACTUUR

 

Indien gewenst kan u een officiele factuur van uw lidmaatschap bekomen doch zonder BTW toepassing. LPFIRST is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting.
 

COOKIE

 

Een cookie is op de site geplaatst om het u zo makkelijk mogelijk te maken en dit zonder extra herhalende handelingen (vb. automatische taalkeuze, ..)

©   Copyright 2013  -  All Rights Reserved                     LPFIRST    info@lpfirst.be.                 verkoopsovereenkost